Meniu Uždaryti

Biudžeto ataskaitos

2024 metai:

Tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2024 m. kovo 31 d.

Pajamu įmokų ataskaita už 2024 m. I ketvirtį 7 priedas

2023 metai:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 m. gruodžio 31 d. (metinė)

Pajamų įmokų ataskaita už 2023 m. IV ketvirtį 7 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2023 m. III ketvirtį

Pajamų įmokų ataskaita už 2023 m. III ketvirtį 7 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2023 m. II ketvirtį 

Pajamu įmoku ataskaitą už 2023 m. II ketvirtį 7 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2023 m. I ketvirtį

Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. kovo 31 d. ataskaita forma Nr. 1

Pajamų įmokų ataskaita už 2023 m. I ketvirtį 7 priedas

2022 metai:

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2022 m. IV ketvirtį

Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita forma Nr. 1

Pajamų įmokų ataskaita už 2022 m. IV ketvirtį 7 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2022 m. III ketvirtį

Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita forma Nr. 1

Pajamų įmokų ataskaita už 2022 m. III ketvirtį 7 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2022 m. II ketvirtį

Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. birželio 30 d. ataskaita forma Nr. 1

Pajamų įmokų ataskaita už 2022 m. II ketvirtį 7 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2022 m. I ketvirtį

Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. kovo 31 d. ataskaita forma Nr. 1

Pajamų  įmokų ataskaita už 2022 m. I ketvirtį 7 priedas

2021 metai:

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (metinė, forma Nr. 3)

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2021 m. gruodžio 31 d. (metinės)

Įmokų į biudžetą ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d. forma Nr. 1

Pajamų ataskaita už 2021 m. IV ketvirtį 7 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2021 m. III ketvirtį

Įmokų į biudžetą ataskaita 2021 m. rugsėjo 30 d. forma Nr. 1

Pajamų ataskaita už 2021 m. III ketvirtį 7 priedas

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (pusmetinė, forma Nr. 3)

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2021 m. II ketvirtį

Įmokų į biudžetą ataskaita 2021 m. birželio 30 d. forma Nr. 1

Pajamų ataskaita už 2021 m. II ketvirtį 7 priedas

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2021 m. I ketvirtį

Įmokų į biudžetą ataskaita 2021 m. kovo 31 d. forma Nr. 1

Pajamų ataskaita už 2021 m. I ketvirtį 7 priedas

2020 metai:

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos už 2020 m. IV ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita už 2020 m. III ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita už 2020 m. II ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitą už 2020 m. I ketvirtį

2019 metai:

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita už 2019 m. IV ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita už 2019 m. III ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita už 2019 m. II ketvirtį

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita už 2019 m. I ketvirtį