Meniu Uždaryti

Dokumentai

Numatomos veiklos:

Informacija ruošiama

 

Veiklos dokumentai:

Klaipėdos lopšlio-darželio “Giliukas” direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio Giliukas 2022 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio Giliukas direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio Giliukas 2020 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ 2019 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio Giliukas direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita

 

Planavimo dokumentai:

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2024 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2024-2026 metų strateginis planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2023 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2023-2025 metų strateginis planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” psichosocialinės rizikos šalinimo / mažinimo planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” krizių valdymo planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2022 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2022-2024 metų strateginis planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2021 metų darbuotojų mikroklimato gerinimo priemonių planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2021 m. veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2020 m. veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2020 metų bendruomenės mikroklimato gerinimo planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2020-2022 metų strateginis planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2019 m. veiklos planas

 

Kiti dokumentai:

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos lopšelyje-darželyje “Giliukas” (2024-01-01)

Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės (2023-05-24)

Smurto ir priekabiavimo Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas” prevencijos politika (2022-11-03)

Komandiruočių apmokėjimo tvarka

Darbuotojų etikos kodeksas

Metinio veiklos aptarimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mobingo ir psichologinio smurto prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės politika

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka

Ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos „plačiojo“ audito atlikimo formos rezultatai 2016-2017 m. m.

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai:

  • 2023 m. gruodžio 21 sprendimas Nr. T2-354  „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“ pakeitimo“
  • 2022 m. liepos 21 d. sprendimas Nr. T2-176  „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“ pakeitimo“
  • 2021 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“
  • 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-300 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“
  • 2020 m. sausio 24 d. sprendimas Nr. V-76   „Dėl mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Sutartys:

Mokymo sutarties forma