Meniu Uždaryti

Dokumentai

Numatomos veiklos:

2021 m. sausio mėn. numatomos veiklos

 

Sveikata:

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2019-2020 m.

 

Veiklos dokumentai:

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” direktorės 2020 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos l.-d. „Giliukas“ 2019 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” direktorės 2019 metų veiklos atsakaita

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ direktorės 2018 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ direktorės 2017 metų veiklos ataskaita

 

Planavimo dokumentai:

Klaipėdos l.-d. “Giliukas” 2021 metų darbuotojų mikroklimato gerinimo priemonių planas

Klaipėdos l.-d. “Giliukas” 2021 m. veiklos planas

Klaipėdos l.-d. “Giliukas” 2020 m. veiklos planas

Klaipėdos l.-d. “Giliukas” 2020 metų bendruomenės mikroklimato gerinimo planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2020-2022 metų strateginis veiklos planas

Klaipėdos l.-d. “Giliukas” 2019 m. veiklos planas

Klaipėdos l-d “Giliukas” 2018 m. veiklos planas.

Klaipėdos l-d “Giliukas” 2017 m. vaikų sveikatos priežiūros planas

 

Kiti dokumentai:

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka

Metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

Darbo apmokėjimo sistema

Darbuotojų skatinimo bei pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarka

Informacinių ir komunikacinių technologijų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Įstaigos darbo ir  vidaus tvarkos taisyklės

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos „plačiojo“ audito atlikimo formos rezultatai 2016-2017 m.m.

 

Karantinas:

Emocinė ir psichologinė pagalba karantino metu

Kaip elgtis parduotuvėje

Kaip elgtis karantino metu

Kaip būti fiziškai aktyviems karantino laikotarpiu

Kaip suvaldyti stresą vaikams

Kaip suvaldyti stresą

Kaip elgtis lauke

Ligos simptomai

Svarbūs kontaktai

Kiek gyvena COVID-19

Visą parą budintys telefonai

Mobilūs COVID-19 patikrinimo punktai 

Kaip reikia elgtis karantino metu

Kaip suvaldyti nerimą per COVID-19

Karštoji linija

Simptomų palyginimas

6 žingsniai norint pasitikrinti dėl COVID-19

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai:

  • 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  • 2016 m. liepos 28 d. Nr. T2-212 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
  • 2016 m. gegužės 26 d. Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“;
  • 2016 m. liepos 28 d. Nr. T2-191 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ pakeitimo“;

Mokymo sutartys:

Ikimokyklinio ugdymo sutartis

Priešmokyklinio ugdymo sutartis