Meniu Uždaryti

Dokumentai

Numatomos veiklos:

2021 metų spalio mėnesio numatomos veiklos

 

Veiklos dokumentai:

Klaipėdos lopšelio-darželio Giliukas direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio Giliukas 2020 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ 2019 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio Giliukas direktorės 2019 metų veiklos atsakaita

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ direktorės 2018 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ direktorės 2017 metų veiklos ataskaita

 

Planavimo dokumentai:

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2021 metų darbuotojų mikroklimato gerinimo priemonių planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2021 m. veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2020 m. veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2020 metų bendruomenės mikroklimato gerinimo planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2020-2022 metų strateginis veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2019 m. veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2018 m. veiklos planas.

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2017 m. vaikų sveikatos priežiūros planas

 

Kiti dokumentai:

Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės

Vidaus kontrolės politika

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos lopšelyje-darželyje “Giliukas”

Darbo apmokėjimo sistema

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka

Metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

Informacinių ir komunikacinių technologijų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos „plačiojo“ audito atlikimo formos rezultatai 2016-2017 m.m.

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai:

  • 2021 m. liepos 22 d. Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“;
  • 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  • 2016 m. liepos 28 d. Nr. T2-212 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
  • 2016 m. gegužės 26 d. Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ (galioja iki 2021-08-31);
  • 2016 m. liepos 28 d. Nr. T2-191 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ pakeitimo“ (galioja iki 2021-08-31).

 

Mokymo sutartys:

Ikimokyklinio ugdymo mokymo sutartis

Priešmokyklinio ugdymo mokymo sutartis