Meniu Uždaryti

Dokumentai

Numatomos veiklos:

Informacija ruošiama

 

Veiklos dokumentai:

Direktorės Violetos Urbonienės 2022 metų veiklos ataskaitos projektas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio Giliukas direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio Giliukas 2020 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ 2019 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio Giliukas direktorės 2019 metų veiklos atsakaita

 

Planavimo dokumentai:

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2023 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2023-2025 metų strateginis planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” psichosocialinės rizikos šalinimo / mažinimo planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” krizių valdymo planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2022 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2022-2024 metų strateginis planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2021 metų darbuotojų mikroklimato gerinimo priemonių planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2021 m. veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2020 m. veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2020 metų bendruomenės mikroklimato gerinimo planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2020-2022 metų strateginis planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2019 m. veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2018 m. veiklos planas.

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” 2017 m. vaikų sveikatos priežiūros planas

 

Kiti dokumentai:

Smurto ir priekabiavimo Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas” prevencijos politika

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos lopšelyje-darželyje “Giliukas”

Komandiruočių apmokėjimo tvarka

Darbo apmokėjimo sistema

Darbuotojų etikos kodeksas

Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės (nauja redakcija nuo 2021-12-13)

Metinio veiklos aptarimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mobingo ir psichologinio smurto prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės politika

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka

Ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

Informacinių ir komunikacinių technologijų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos „plačiojo“ audito atlikimo formos rezultatai 2016-2017 m.m.

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai:

  • 2022 m. liepos 21 d. sprendimas Nr. T2-176  „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“ pakeitimo“ (įsigaliojo nuo 2022-09-01)
  • 2021 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“
  • 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-300 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“
  • 2020 m. sausio 24 d. sprendimas Nr. V-76   „Dėl mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Sutartys:

Ikimokyklinio mokymo sutartis