Meniu Uždaryti

Finansinės ataskaitos

2021 metai

2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

2020 metai

2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

2019 metai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2019 m. rugsėjo 30 d. tarpinio finansinio ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

2019 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita

2019 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 metai

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita

2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. rugsėjo 30 d. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. birželio 30 d. metų finansinių ataskaitų rinkinys

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

2018 m. kovo 31 d. metų finansinių ataskaitų rinkinys