Meniu Uždaryti

Dėl naujų vaikų priėmimo į Klaipėdos lopšelį-darželį “Giliukas”

Vaikų priėmimas į tėvų pageidaujamas ikimokyklinio ugdymo įstaigas vyksta vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintu Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, plačiau galite susipažinti paspaudę šią nuorodą: https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/a07d7ae063f811eca9ac839120d251c4. Tėvai norėdami užregistruoti vaiką į lopšelį-darželį turi registruotis į bendrą Klaipėdos miesto savivaldybės eilę https://ikimokyklinis.klaipeda.lt/#dokumentai

Pagal kalendoriniais metais Sistemoje sugeneruotas eiles vaikų priskyrimas į lopšelį-darželį vykdomas nuo gegužės mėnesio einamiesiems mokslo metams, kurie prasideda rugsėjo 1 d. VAIKUS Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ SISTEMA PRISKIRIA AUTOMATIŠKAI IŠ LAUKIANČIŲJŲ EILĖS. Kai vaikas priskiriamas į lopšelį-darželį tiek tėvai, tiek lopšelis-darželis gauna žinutę (el. laišką), kad yra priskirtas vaikas. LOPŠELIS-DARŽELIS NURODO TIK LAISVAS VIETAS. Nuo rugsėjo 1 d. lopšelis-darželis „Giliukas“ priims 30 vaikų 2­–3 metų amžiaus ir 10 vaikų 3-4 metų amžiaus.

Pagal higienos reikalavimus mūsų įstaigoje lopšelio (2-3 metų amžiaus) grupėse yra po 15 vaikų, vyresnėse – po 20 vaikų, su vaikais dirba po vieną pedagogą bei auklėtojo (mokytojo) padėjėją. Taip pat, tėvams pateikus Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą dėl vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka vaikui gali būti skirtas mokytojo padėjėjas.

Dažnai užduodami klausimai:

1. Ar mūsų vaikas pateks į jūsų lopšelį-darželį?

Suprantame, kad šis klausimas yra labai svarbus tėvams, bet atsakyti į jį negalime nes lopšelis-darželis pats priskyrimo nevykdo ir nekontroliuoja eilių.

2. Ar pateikus prašymą ir pasirašius sutartį gegužės mėnesį vaikas galės nuo vasaros lankyti lopšelį-darželį?

Ne, nes grupės naujai pertvarkomos einamiesiems mokslo metams, kurie prasideda rugsėjo 1 d.