Menu Close

Dėmesio!

 

Nuo gegužės 18 iki 29 d. bus formuojamos ir sudaromos naujos grupės bei priskiriami vaikai, kurie pradės lankyti įstaigą nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Vaikui patekus į įstaigą, tėveliai gaus el. laišką, į kurią įstaigą pateko jų vaikas.

Karantino laikotarpiu, siekiant išvengti žmogiškojo kontakto, prašome Prašymus patvirtinančius vaiko lankymą, o taip pat dokumentus susijusius su vaiko priėmimu, siųsti elektroniniu paštu info@klaipedosgiliukas.lt

  • prašymą dėl vaiko priėmimo (prašyme nurodyti į kokią grupę priimti vaiką, kiek kartų vaikas maitinsis, visa informacija suteikiama kontaktiniais tel.) (prašymas);
  • gimimo liudijimo kopiją;
  • Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos ar gydytojo specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažymą (jei vaikas turi specialiųjų ugdymo poreikių);
  • pagal poreikį dokumentus (jų kopijas), patvirtinančius priėmimo prioritetą.

 

  • Tėvai, į Sistemos pagrindu priskirtą Įstaigą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimų apie priskyrimą gavimo privalo:
  • susisiekti su Įstaiga ir pateikti su vaikų priėmimu susijusius dokumentus (kopijas);
  • informuoti telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku Įstaigų vadovus apie kitas dokumentų (kopijų) pateikimo datas, jeigu dėl ligos, išvykimo ar kitų svarbių priežasčių nustatytu terminu atvykti į Įstaigas jie negali.Tėvai, atsisakantys jų vaikui priskirtos Įstaigos, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimų apie priskyrimą gavimo privalo informuoti Įstaigą asmeniškai, telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku.
  • Jeigu tėvai per nustatytą 10 kalendorinių dienų terminą nepatvirtina savo sutikimų arba atsisakymų ugdyti vaiką priskirtoje Įstaigoje arba priskirtai Įstaigai nepateikia reikiamų dokumentų (kopijų), Įstaigos darbuotojas-administratorius įspėja tėvus telefonu ar elektroniniu laišku dėl vaiko išregistravimo iš Sistemos. Įstaigos darbuotojas-administratorius po 3 kalendorinių dienų nuo pateikto įspėjimo, Sistemoje pažymi vaiko neatvykimą ir išregistruoja vaiką iš Sistemos.