Meniu Uždaryti

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELĮ-DARŽELĮ “GILIUKAS”

Vaikų priėmimas į tėvų pageidaujamas ikimokyklinio ugdymo įstaigas vyksta vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintu Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, plačiau galite susipažinti paspaudę šią nuorodą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/22109a71675411ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=mmceoprw8 Tėvai norėdami užregistruoti vaiką į lopšelį-darželį turi registruotis į bendrą Klaipėdos miesto savivaldybės eilę https://ikimokyklinis.klaipeda.lt/#dokumentai

Pagal kalendoriniais metais Sistemoje sugeneruotas eiles vaikų priskyrimas į lopšelį-darželį vykdomas nuo gegužės mėnesio einamiesiems mokslo metams, kurie prasideda rugsėjo 1 d. VAIKUS Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ SISTEMA PRISKIRIA AUTOMATIŠKAI IŠ LAUKIANČIŲJŲ EILĖS. Kai vaikas priskiriamas į lopšelį-darželį tiek tėvai, tiek įstaiga gauna žinutę (el. laišką), kad yra priskirtas vaikas. LOPŠELIS-DARŽELIS NURODO TIK LAISVAS VIETAS. Dėl vaikų priėmimo prašome kreiptis į Klaipėdos miesto švietimo skyriaus vyr. specialistę Ramunę Grubliauskienę (Liepų g. 7, 107 kab., ramune.grubliauskiene@klaipeda.lt, 0 46 396 146).

Pagal higienos reikalavimus mūsų įstaigoje lopšelio (2-3 metų amžiaus) grupėse yra po 15 vaikų, vyresnėse – po 20 vaikų https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081/asr, su vaikais dirba po vieną pedagogą bei auklėtojo (mokytojo) padėjėją. Taip pat, tėvams pateikus Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą dėl vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka vaikui gali būti skirtas mokytojo padėjėjas.

Dažnai užduodami klausimai:

1. Ar mūsų vaikas pateks į jūsų lopšelį-darželį?

Suprantame, kad šis klausimas yra labai svarbus tėvams, bet atsakyti į jį negalime nes lopšelis-darželis pats nevykdo priskyrimo ir nekontroliuoja eilių.

2. Ar pasirašius sutartį gegužės mėnesį vaikas galės nuo vasaros lankyti lopšelį-darželį?

Ne, nes grupės naujai pertvarkomos einamiesiems mokslo metams, kurie prasideda rugsėjo 1 d.