Meniu Uždaryti

Darbuotojai

ADMINISTRACIJA

Vardas, pavardė
Pareigos
Telefono Nr.
El. paštas
Violeta Urbonienė
Direktorė
(8 46)  49 00 95
(8 46)  42 00 39
violeta.urboniene@klaipedosgiliukas.lt
Aida Gedrimienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
aida.gedrimiene@klaipedosgiliukas.lt
Jolanta Blaževičienė
Direktoriaus pavaduotoja
(8 46)  49 00 95
jolanta.blazeviciene@klaipedosgiliukas.lt
Vaida Norvaišienė
Specialistė apskaitai
(8 46)  49 00 95
vaida.norvaisiene@klaipedosgiliukas.lt
“Giliuko”administracija
“Gintarėlio” skyriaus administracija
(8 46)  49 00 95
(8 46)  42 00 39
info@klaipedosgiliukas.lt
gintarelisdarzelis@gmail.com

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GILIUKAS” DARBUOTOJAI
Direktorius – 1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 1
Direktoriaus pavaduotojas -1
Specialistas apskaitai – 1
Raštinės administratorius – 1
Masažuotojas-bendrosios praktikos slaugytojas – 1
Logopedas  – 1
Meninio ugdymo mokytojas – 1
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai – 4
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai – 13
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojai – 2
Aptarnaujantis, techninis personalas – 28
Iš viso dirba 50 darbuotojų.