Menu Close

Darbuotojai

ADMINISTRACIJA

Vardas, pavardė
Pareigos
Telefono Nr.
El. paštas
Laura Vaitkienė
Direktorė
(8 46) 490095
laura.vaitkiene@klaipedosgiliukas.lt
Aida Gedrimienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
aida.gedrimiene@klaipedosgiliukas.lt
Direktoriaus pavaduotoja
(8 46) 490095
Gražina Jonauskienė
Raštinės administratorė
(8 46) 490095
info@klaipedosgiliukas.lt
Vaida Norvaišienė
Specialistė apskaitai
(8 46) 490095
vaida.norvaisiene@klaipedosgiliukas.lt

 

MOKYTOJAI

Vardas, pavardė
Pareigos
Kvalifikacinė kategorija
Nijolė Medvedeva
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
Asta Bartkuvienė
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytoja
Mokytoja
Vilma Einikienė
Meninio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
Ingrida Kasputytė
Logopedė
Logopedė ekspertė
Birutė Šimkutė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
Renata Djakova
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
Ingrida Butkienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
Rima Gricanova
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
Aušra Stancelienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Laima Laurinaitienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
Raimonda Užpalienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
Kristina Antanavičiūtė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Vyresnioji mokytoja
Diana Krasnopiorova
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
Vigita Reikertienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
Dovilė Razminaitė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Giedrė Urbikaitė-Popova
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
Vilma Vilkienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
Lina Patkaukienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
Anžela Malyševa
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja
Ineta Mačiulaitienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Mokytoja metodininkė
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GILIUKAS” DARBUOTOJAI
Direktorius – 1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 1
Direktoriaus pavaduotojas -1
Specialistas apskaitiai – 1
Raštinės admininstratorius – 1
Masažuotojas – 1
Logopedas  – 1
Meninio ugdymo mokytojas – 1
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai – 4
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai – 13
Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojai – 2
Aptarnaujantis, technikinis personalas – 28
Iš viso dirba 55 darbuotojai