Meniu Uždaryti

Darbuotojai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “GILIUKAS” ADMINISTRACIJA

Vardas, pavardė
Pareigos
Telefono Nr.
El. paštas
Violeta Urbonienė
Direktorė
(0 46)  49 00 95
(0 46)  42 00 39
violeta.urboniene@klaipedosgiliukas.lt
Aida Gedrimienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
aida.gedrimiene@klaipedosgiliukas.lt
Jolanta Blaževičienė
Direktoriaus pavaduotoja
(0 46)  49 00 95
jolanta.blazeviciene@klaipedosgiliukas.lt
Vaida Norvaišienė
Specialistė apskaitai
(0 46)  49 00 95
vaida.norvaisiene@klaipedosgiliukas.lt
“Giliuko”administracija
(0 46)  49 00 95
info@klaipedosgiliukas.lt

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” darbuotojai

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “GILIUKAS” “GINTARĖLIO” SKYRIAUS ADMINISTRACIJA

Vardas, pavardė
Pareigos
Telefono Nr.
El. paštas
Violeta Urbonienė
Direktorė
(0 46)  49 00 95
(0 46)  42 00 39
violeta.urboniene@klaipedosgiliukas.lt
Martynas Ambrazas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
martynas.ambrazas@klaipedosgiliukas.lt
Jolanta Blaževičienė
Ūkio reikalų tvarkytoja
(0 46)  49 00 95
(0 46)  42 00 39
jolanta.blazeviciene@klaipedosgiliukas.lt
Vaida Norvaišienė
Specialistė
(0 46)  49 00 95
(0 46)  42 00 39
vaida.norvaisiene@klaipedosgiliukas.lt
“Gintarėlio” skyriaus administracija
(0 46)  49 00 39
gintarelisdarzelis@gmail.com

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” “Gintarėlio” skyriaus darbuotojai