Meniu Uždaryti

Švietimo darbuotojams – galimybė išsitirti greitaisiais testais

Informuojame, kad vadovaujantis 2021-01-22 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-131, nuo 2021-01-26 bus sudaryta galimybė Klaipėdos mieste veikiančių švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojų, turinčių tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenų, dirbančių specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turinčių tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenų, dirbančių profesinio mokymo įstaigose ir turinčių tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas, ištyrimui greitaisiais testais „AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM“ (kokybinis antikūnų testas, parodantis persirgimą COVID-19 infekcija ir ar susiformavo organizme antikūnai).

Šią minėtą tikslinę grupę atitinkantis asmuo turi registruotis tyrimui per internetinę svetainę 1808.lt (spausti „Elektroninė registracija tyrimui dėl COVID-19“).

Tyrimai bus vykdomi asmeniui paskirtu laiku Budinčio gydytojo tarnyboje, adresu Taikos pr. 76, Klaipėda.

https://www.klaipeda.lt/lt/naujienos/naujienos/7655/svietimo-darbuotojams-galimybe-issitirti-greitaisiais-testais:1199