Meniu Uždaryti

Paskatinimai ir apdovanojimai

Darbuotojai apdovanoti už labai gerą darbą 2017–2018 m.m.

1. Auklėtojai Linai Patkaukėnei Tarptautinės mokytojų dienos proga Klaipėdos miesto savivaldybės mero Padėkos raštas už profesionalų ir kūrybingą darbą.

2. Direktorė Marytė Savickienė asmeninio jubiliejaus proga už profesionalų vadybinį darbą Švietimo skyriaus vedėjo sveikinimo raštu.

 

Lopšelio-darželio „Giliukas“ direktoriaus padėkos raštai

1. Auklėtojai Ingrida Butkienei Tarptautinės mokytojų dienos ir pedagoginio stažo 30 metų proga už atsakingai, tikslingai ir kūrybingai organizuojamą kasdieninę ugdomąją ir projektinę veiklą, už didelį dėmesį darbui su tėvais, aktyvų dalyvavimą įstaigos visuomeniniame gyvenime.

2. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Aidai Gedrimienei 10-ties metų sėkmingo darbo lopšelyje-darželyje „Giliukas“ proga už puikų vadybinį darbą organizuojant ugdomąjį, metodinį darbą.

3. Auklėtojai Vilmai Vilkienei asmeninio jubiliejaus proga už ilgametį, gerai, atsakingai ir kūrybingai atliekamą darbą.

4. Auklėtojai Birutei Šimkutei asmeninio jubiliejaus proga už ilgametį, gerai, atsakingai ir kūrybingai atliekamą darbą.

5. Auklėtojai Kristinai Janavičienei Tarptautinės mokytojų dienos ir pedagoginio stažo 15 metų proga už atsakingai, tikslingai ir kūrybingai organizuojamą kasdieninę ir projektinę ugdomąją veiklą, vokiečių kalbos mokymą, plačiojo audito vykdymą įstaigoje.

6. Auklėtojai Laiminai Alešiūnienei Tarptautinės mokytojų dienos ir pedagoginio stažo 40 metų proga už atsakingai, tikslingai ir kūrybingai organizuojamą kasdieninę ugdomąją veiklą grupėse, už didelį dėmesį ugdant vaikuose gamtosauginę atsakomybę, puikiai pravedamus šventinius renginius įstaigoje.

7. Neformaliojo ugdymo mokytojai Nijolei Medvedevai asmeninio jubiliejaus proga už ilgametį, gerai, atsakingai ir kūrybingai atliekamą darbą.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“

GAUTOS PADĖKOS, DIPLOMAI, MEDALIAI ĮSTAIGAI 2017 M.

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS, PADĖKA Lopšeliui-darželiui „Giliukas“ Tegul ši Kovo 11-ji įsimins vaikų piešinių ekspresija ir prasmingu konkursu „Nupieškime Lietuvos Nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“ Dėkoju už Jūsų bendruomenės aktyvų dalyvavimą piešinių konkurse. Dalyvaudami šiame konkurse daug patyrėte, suvokėte ir ir pasikeitėte. Supratote savo kūrybiškumo galią įtvirtinant savo tautos autentiškumą, bręstant suvokimui, kad čia – Mūsų miestas, čia – Mūsų Žemė, čia – Mūsų Valstybę! Būkite viena stipri šeima, kurkime ir didžiuokimės Tėvyne Lietuva! (pasirašė LR Seimo Socialdemokratų frakcijos seniūnė dr. Irena Šiaulienė, 2017-03-11).

2. (Tą šiltą apjuostą vaivorykštės juosta, Tą žemę rasotą tą kvepiantį sodą, tą gintaro saują, tą tekančią saulę tą skrendantį paukštį, tą ąžuolą aukštą, virš jo tą mėlynę Vadinam tėvyne. Juozas Nekrošius) PADĖKA lopšeliui-darželiui „Giliukas“ prasmingos šventės proga linkiu visiems vienybės, darnos atkaklumo kurti Nepriklausomos Lietuvos dabartį ir ateitį. Dėkojame Jums už auklėtinių skatinimą dalyvauti piešinių konkurse – parodoje „Nupieškime Valstybės nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“ skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. (pasirašė Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkė Lilija Petraitienė 2017-03-11).

3. „PATYČIOS BIJO TAVO NEPRITARIMO“ PADĖKA Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“

dalyvavo „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ 2017 m. kovo 20-26 d. (organizuotoje „Vaikų linijos“ 116 111 www.vaikulinija.lt).

4. ŠOKIO ŽEMEI dalyvio PAŽYMĖJIMAS 2017 m. kovo 20 d. Lietuva Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“ (pasirašė projekto iniciatorė ir globėja Nijolė Gabija Wolmer, projekto vadovė Dalia Skvireckienė, Šokio globėjas Asociacija GYVOJI PLANETA)

5. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas PADĖKA Lopšeliui-darželiui „Giliukas“ už aktyvų dalyvavimą konkurse „2017 m. Klaipėdos miesto saugiausias darželis“ (pasirašė Klaipėdos apskrities VPK viršininkas Alfonsas Motuzas, 2017-04-06)

6. PADĖKA Lopšeliui-darželiui „Giliukas“ už dalyvavimą tradicinėje pavasarinėje ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „Saulutė ritasi per dangų“ Klaipėdos miesto vaikų ligoninėje 2017 m. kovo – 2017 m. gruodžio mėn. (pasirašė: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė – Silvija Simpukienė, neformalaus švietimo mokytojų metodinės veiklos koordinatorė – Daiva Galdikienė, 2017 m. kovas).

7. PADĖKA Lopšelio-darželio „Giliukas“ vaikams ir pedagogams už dalyvavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigų sporto ir sveikatos šventėje prie jūros „Auskim, vaikai, žaidimus“, kuris vyko 2017 m. gegužės 23 d. (pasirašė: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė – Silvija Simpukienė, neformalaus švietimo pedagogų metodinės veiklos koordinatorė – Santa Neniškytė-Belkinienė, 2017-05-23).

8. Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ PADĖKA Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ bendruomenei už galimybę apsilankyti Jūsų įstaigoje ir už geranoriškai pasidalintą pedagoginio darbo patirtį priešmokyklinėje grupėje. (pasirašė Rokiškio rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogės, 2017-06-09).

9. PADĖKA Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Giliukas“ nuoširdžiai Jums dėkojame už vaikų kūrybiškumo katinimą ir dalyvavimą „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ organizuotame piešinių konkurse „Nupiešk geriausią savo draugą“(pasirašė UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ Klaipėdos regiono vadovas Darius Sruogis, 2017-06-21).

10. PADĖKA Lopšeliui-darželiui „Giliukas“ už edukacinio kultūrinio renginio „Vištytės ir gaidelio margi rašteliai“ organizavimą projekte „Vaikų kultūros dienos 2017“ (pasirašė Kultūros centro Žvejų rūmai direktorius Alvydas Juozas Lenkauskas, 2017-10-18).

11.TOP-UGDYMO ĮSTAIGA top-vaikų darželiai pirmos vietos laimėtojai pagal savivaldybę Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“ (Švietimo gidas el.p. https://svietimogidas.lt/top-ugdymo-istaigos-op-pedagogai)

12. PADĖKA Klaipėdos lopšelis-darželis „Obelėlė“ Respublikinio projekto „Koks gražus gimtasis mano kraštas“ dalyviams už prasmingų veiklų, įgyvendinant projekto „Koks gražus gimtasis mano kraštas“, organizavimą ir įamžintas akimirkas. Profesinės ir asmeninės sėkmės. (pasirašė l.-d. „Obelėlė“ direktorė Asta Vainiutė, 2017 m.).

13. PADĖKA Lopšeliui-darželiui „Giliukas“ už dalyvavimą tradicinėje kalėdinėje ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „Žiemos spalvos“ Klaipėdos miesto vaikų ligoninėje 2017 m. gruodžio – 2018 m. kovo mėn. (pasirašė: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkė – Silvija Simpukienė, neformalaus švietimo mokytojų metodinės veiklos koordinatorė – Daiva Galdikienė, 2017 m. gruodis)

          

GAUTOS PADĖKOS, DIPLOMAI, PEDAGOGAMS  IR UGDYTINIAMS 2017 M

1. PADĖKOS RAŠTAS Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ugdytinėms Patricijai Rubinaitei, Rasuolei Norkevičiūtei, Elingai Aukštuolytei, Godai Daukšytei, Austėjai Preikšaitytei ir auklėtojai Audronei Žengulienei už dalyvavimą Prano Domšaičio galerijos VI vaikų ir jaunimo kūrybos parodoje „MANO PRAKARTĖLĖ“ paroda vyko 2016 m. lapkričio 23 d.-2017 m. sausio 10 d. (pasirašė: Prano Domšaičio galerijos vedėja Kristina Jokubavičienė).

2. PADĖKA Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ilonai Rebždienei už dalyvavimą vaikų eilėraščių deklamavimo konkurse „Liejas žodžiai iš širdelės Lietuvos šalelėj“ (pasirašė Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, 2017 m. vasario 14 d. Nr.V7-12 Palanga).

3. PADĖKA Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Inetai Mačiulaitienei už dalyvavimą vaikų eilėraščių deklamavimo konkurse „Liejas žodžiai iš širdelės Lietuvos šalelėj“ (pasirašė Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, vasario 14 d. Nr.V7-11 Palanga).

4. PADĖKA Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojai pedagogei Raimndai Užpalienei už dalyvavimą vaikų eilėraščių deklamavimo konkurse „Liejas žodžiai iš širdelės Lietuvos šalelėj“ (pasirašė Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, vasario 14 d. Nr.V7-9 Palanga).

5. PADĖKA Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojai Audronei Žemgulienei už dalyvavimą vaikų eilėraščių deklamavimo konkurse „Liejas žodžiai iš širdelės Lietuvos šalelėj“ (pasirašė Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, vasario 14 d. Nr.V7-8 Palanga).

6. PADĖKA Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojai Linai Patkaukienei už dalyvavimą vaikų eilėraščių deklamavimo konkurse „Liejas žodžiai iš širdelės Lietuvos šalelėj“ (pasirašė Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, vasario 14 d. Nr.V7-10 Palanga).

7. (Tą šiltą apjuostą vaivorykštės juosta, Tą žemę rasotą tą kvepiantį sodą, tą gintaro saują, tą tekančią saulę tą skrendantį paukštį, tą ąžuolą aukštą, virš jo tą mėlynč Vadinam tėvyne. Juozas Nekrošius). PADĖKA Raimondai Užpalienei, Linai Patkaukienei, Ilonai Rebždienei, Vilmai Vilkienei, Inetai Mačiulaitienei, Rimai Gricanovai, Audronei Žemgulienei, Loretai Karpuvienei, Birutei Šimkutei prasmingos šventės proga linkiu visiems vienybės, darnos atkaklumo kurti Nepriklausomos Lietuvos dabartį ir ateitį. Dėkojame Jums už auklėtinių skatinimą dalyvauti piešinių konkurse – parodoje „Nupieškime Valstybės nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“ skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. (pasirašė Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkė Lilija Petraitienė 2017-03-11).

8. PADĖKA Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ neformaliojo ugdymo pedagogei Nijolei Medvedevai už dalyvavimą projekto „Kvėpavimas – gyvybės šaltinis“ sveikatingumo valandėlėje „Nosytės žaidimai“. (pasirašė projekto organizatorės Klaipėdos l.-d. „Ąžuoliukas“ neformaliojo ugdymo pedagogė Rūta Monstavičienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Auša Zarambienė, 2017 m. gegužės 15 d.)

9. PADĖKA Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ auklėtojai Audronei Žemgulienei, Inetai Mačiulaitienei, Romualdai Daukšienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Aidai Gedrimienei nuoširdžiai Jums dėkojame už vaikų kūrybiškumo skatinimą ir dalyvavimą „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ organizuotame piešinių konkurse „Nupiešk geriausią savo draugą“(pasirašė UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ Klaipėdos regiono vadovas Darius Sruogis, 2017-06-21).

10. Būti sveikam – natūralu, nes mes – Gamtos dalis, mes – pati Gamta. Gamta stengiasi mus saugoti, nes mes reikalingi jos veiklai. E. Habardas). PADĖKA Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ neformaliojo ugdymo pedagogei Nijolei Medvedevai, priešmokyklinio ugdymo pedagogei Inetai Mačiulaitienei organizavusiai vaikus dalyvauti Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ rengiamose Orientavimo varžybose, skirtose Europos Judumo savaitei paminėti“. (pasirašė Klaipėdos d. „Gintarėlis“ direktorė Violeta Urbonienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Cicinienė, 2017 m. rugsėjis).

11. PADĖKA Lopšelio-darželio „Giliukas“ logopedei Ingridai Kasputytei už dalyvavimą bendrame Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos padalinio ir Klaipėdos miesto šiaurinio mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų projekte „Džiugina ne tik knyga, bet ir šauni biblioteka“ (pasirašė Lietuvos aklųjų bibliotekos l.e.p. direktorės pavaduotoja Fausta Kepalienė, 2017 m.)

12. PADĖKA Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ pedagogams: Ingridai Kasputytei, Ingridai Butkienei, Linai Patkaukienei, Raimondai Užpalienei, Audronei Žemgulienei, Birutei Šimkutei, Laiminai Alešiūnienei, Loretai Karpuvienei, Laimai Laurinaitienei, Rimai Gricanovai už aktyvų dalyvavimą organizuojant tarptautinį vaikų piešinių projektą „Draugystės pynė“ (pasirašė: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro direktorė Raimonda Stirbienė, 2017-12-21).

13. PADĖKA Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaikams už aktyvų dalyvavimą tarptautiniame projekte „Draugystės pynė“ (pasirašė: Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius Vytautas Dumčius, 2017-12-02).

14. PADĖKA Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ logopedei Ingridai Kasputytei už dalyvavimą projekte „Žiemos stebuklo belaukiant“ ir paruošusiai ugdytinį konkursui neįgaliųjų bibliotekoje.

GAUTOS PADĖKOS, DIPLOMAI, NOMINACIJOS UGDYTINIAMS 2017 M.

1. NOMINACIJA Raiškiausias pasirodymas Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ugdytiniui Benediktui Nedzveckui vaikų eilėraščių deklamavimo konkurse „Liejas žodžiai iš širdelės Lietuvos šalelėj“ (pasirašė Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, vasario 14 d. Palanga).

2. NOMINACIJA Piletiškiausias pasirodymas Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ugdytiniui Edvinui Urbanavičiui vaikų eilėraščių deklamavimo konkurse „Liejas žodžiai iš širdelės Lietuvos šalelėj“ (pasirašė Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, vasario 14 d. Palanga).

3. NOMINACIJA Raiškingiausias pasirodymas Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ugdytinei Rasuolei Norkevičiūtei vaikų eilėraščių deklamavimo konkurse „Liejas žodžiai iš širdelės Lietuvos šalelėj“ (pasirašė Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, vasario 14 d. Palanga).

4. NOMINACIJA Raiškiausias pasirodymas Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ugdytinei Ūlai Aukštuolytei vaikų eilėraščių deklamavimo konkurse „Liejas žodžiai iš širdelės Lietuvos šalelėj“ (pasirašė Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, vasario 14 d. Palanga).

5. PADĖKA Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ugdytiniui Žygimantui Skuodžiui vaikų eilėraščių deklamavimo konkurse „Liejas žodžiai iš širdelės Lietuvos šalelėj“ (pasirašė Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, vasario 14 d. Palanga).

6. PADĖKA Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ugdytiniui Nikolai Muravskij vaikų eilėraščių deklamavimo konkurse „Liejas žodžiai iš širdelės Lietuvos šalelėj“ (pasirašė Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė, vasario 14 d. Palanga).

7. (Tą šiltą apjuostą vaivorykštės juosta, Tą žemę rasotą tą kvepiantį sodą, tą gintaro saują, tą tekančią saulę tą skrendantį paukštį, tą ąžuolą aukštą, virš jo tą mėlynę Vadinam tėvyne. Juozas Nekrošius). PADĖKA DIPLOMAS Polinai Melehanovai Laisvė atveria kelius mąstyti, kurti, veikti taip, kaip norime, tad linkiu kūrybinio įkvėpimo ir ambicingų tikslų. Esame dėkingi už auklėtinių dalyvavimą piešinių konkurse – parodoje „Nupieškime Valstybės nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“ skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. (pasirašė Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkė Lilija Petraitienė 2017-03-11)

8. PADĖKOS RAŠTAS Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ugdytinėms Patricijai Rubinaitei, Rasuolei Norkevičiūtei, Elingai Aukštuolytei, Godai Daukšytei, Austėjai Preikšaitytei už dalyvavimą Prano Domšaičio galerijos VI vaikų ir jaunimo kūrybos parodoje „MANO PRAKARTĖLĖ“ paroda vyko 2016 m. lapkričio 23 d.-2017 m. sausio 10 d. (pasirašė: Prano Domšaičio galerijos vedėja Kristina Jokubavičienė).

IŠ VISO: 35.

 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO  „GILIUKAS“

ĮTEIKTOS PADĖKOS, DIPLOMAI KOLEKTYVAMS IR ASMENIŠKAI 2017 M.

1. (Žmogus be tėvynės – tai smiltelė persmelkta laiko ir erdvės atsitiktinumų savivalei. Žanas Batistas Lakorderas) PADĖKA Vitės pagrindinės mokyklos muzikos mokytojai Vilijai Lapinskienei, ir mokiniams už koncertą, dalyvaujant tradiciniame Klaipėdos lopšelio–darželio „Giliukas“ LIETUVOS VALSYBĖS ATKŪRIMO DIENOS minėjimo šventiniame renginyje „Užaugau Lietuvoj, šalelėj mylimoj“. (pasirašė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas A. Gedrimienė 2017-02-15 d.).

2. (Žmogus be tėvynės – tai smiltelė persmelkta laiko ir erdvės atsitiktinumų savivalei. Žanas Batistas Lakorderas) PADĖKA Vitės pagrindinės mokyklos mokytojams ir mokiniams už koncertą, dalyvaujant tradiciniame Klaipėdos lopšelio–darželio „Giliukas“ LIETUVOS VALSYBĖS ATKŪRIMO DIENOS minėjimo šventiniame renginyje „Užaugau Lietuvoj, šalelėj mylimoj“. (pasirašė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas A. Gedrimienė 2017-02-15 d.).

3. (Stiprus tas, kas įveikia savo žalingus įpročius) PADĖKA UAB „Dentogama“ gydytojo padėjėjai Linai Juodčerienei pravedusiai edukacinį renginį ir suteikusiai priešmokyklinio amžiaus vaikams žinių apie dantų priežiūrą Klaipėdos l.-d. „Giliukas“ sveikatingumo projekto „Augu sveikas ir saugus“ teminės-kūrybinės savaitės „Dantukų fėja“ metu. (pasirašė direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Gedrimienė 2017-02-22 d.).

4. (Sportas ugdo optimizmą, žvalumą. A. Lunačiarskis) PADĖKA Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ judesio korekcijos pedagogei Skirmantei Barbšienei organizavusiai vaikus dalyvauti Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ sportinėje pramogoje „Draugystės žingsneliai“ (pasirašė direktorė M. Savickienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Gedrimienė 2017-03-01 d.).

5. (Sportas ugdo optimizmą, žvalumą. A. Lunačiarskis) PADĖKA Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ auklėtojai Jolantai Pašilienei dalyvavusiai su vaikais Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ sportinėje pramogoje „Draugystės žingsneliai“ (pasirašė direktorė M. Savickienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Gedrimienė 2017-03-01 d.).

6. (Žmogus be tėvynės – tai smiltelė persmelkta laiko ir erdvės atsitiktinumų savivalei. Žanas Batistas Lakorderas) PADĖKA Smeltės progimnazijos muzikos mokytojoms Astai Kontautienei, Rūtai Grybaitei, pradinių klasių mokytojai Genovaitei Dirdienei, šokių mokytojai Irmai Stonienei ir mokiniams už koncertą, dalyvaujant tradiciniame Klaipėdos lopšelio–darželio „Giliukas“ LIETUVOS VALSYBĖS ATKŪRIMO DIENOS minėjimo šventiniame renginyje „Užaugau Lietuvoj, šalelėj mylimoj“. (pasirašė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas A. Gedrimienė 2017-03-08 d.).

7. (Sportas ugdo optimizmą, žvalumą. A. Lunačiarskis) PADĖKA Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ judesio korekcijos pedagogei Eglei Kniukštienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei organizavusioms vaikus dalyvauti Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ vaikų sveikatingumo ugdymo projekto ,,Augu sveikas ir saugus“ sportinėje pramogoje ,,Mes – draugystės ambasadoriai“. (pasirašė direktorė M. Savickienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Gedrimienė 2017-03-24 d.).

8. (Niekada nevėlu turėti laimingą vaikystę. Tony Robbins) PADĖKA:

–          Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ meninio ugdymo mokytojai Vilmai Einikienei organizavusiai, priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ilonai Rebždienei, neformaliojo švietimo mokytojai Nijolei Medvedevai dalyvavusiai,

–          Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ meninio ugdymo mokytojai Elvyrai Kusieneikolektyvui, auklėtojai Aurelijai Derkintytei dalyvavusioms su vaikais,

–          Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ meninio ugdymo mokytojai Ilonai Meliulienei ir auklėtojai Silvijai Zeleckienei dalyvavusioms su vaikais,

–          Klaipėdos lopšelio-darželio „Obelėlė“ meninio ugdymo mokytojai Janinai Žemaičiūnieneikolektyvui, auklėtojoms Giedrei Jonaitienei, Audronei Babarskienei, priešmokyklinio ugdymo pedagogei Nijolei Kutniauskienei dalyvavusioms su vaikais,

–          Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio meninio ugdymo mokytojai Gražinai Gončarenko, kolektyvui, auklėtojai Rasai Strumylienei dalyvavusiai su vaikais,

–          Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos kolektyvui ir Girulių filialo vedėjai Linai Lazutkaitei, organizavusiems,

–          Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų kolektyvui, meninio ugdymo mokytojai Redai Dubikaitytei ir auklėtojoms dalyvavusioms su vaikais Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų šventinį koncertą „Mano pasaulio spalvos“, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai, Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialo Girulių bibliotekos-bendruomenės namų kiemelyje. (pasirašė direktorė M. Savickienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui  A. Gedrimienė 2017-03-24 d.).

9. (Niekada nevėlu turėti laimingą vaikystę. Tony Robbins). PADĖKA Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojai Audronei Mališkienei, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos 4 B klasės mokinei Vilgailei Mališkaitei, Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos 5 A klasės mokiniui Mantui Lukui dalyvavusiems teatrinėje inscenizacijoje Klaipėdos lopšelio–darželio „Giliukas“ vaikų saugaus eismo ugdymo projekto teminės-kūrybinės savaitės „Aš saugus, kai žinau“ popietėje. (pasirašė direktorė M. Savickienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Gedrimienė 2017-06-07.