Meniu Uždaryti

Sveikata

Įstaigoje dirba visuomenės sveikatos specialistės:

Rima Jefimova ir Daiva Aleksejevienė (“Gintarėlio” skyrius)

Rimos Jefimovos darbo laikas:

I-II  – 7.30-16.00 val.

III-IV – 7.30-15.30 val.

V – 7.30-12.54 val.

    Pietų pertrauka nuo I iki IV – 12.00-12.30 val.

           V – dirba be pietų pertraukos

el. paštas – giliukas@sveikatosbiuras.lt

Daivos Aleksejevienės darbo laikas “Gintarėlio” skyriuje: 

I-II-III – 8.00-13.00 val.

        IV – 8.00-12.00 val.

         V – 8.00-11.00 val.

el. paštas – gintarelis@sveikatosbiuras.lt

Visuomenės sveikatos specialisto dirbančio ikimokyklinio ugdymo įstaigoje pareigybės aprašymas

 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro naujienlaiškis:

http://www.sveikatosbiuras.lt/naujienlaiskis/

 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro nemokamų veiklų kalendorius:

http://www.sveikatosbiuras.lt/veiklos/

 

Svarbi informacija:

Apsauga nuo koronaviruso

Informacija:

Šeši rankų plovimo žingsniai

Kokio švarumo tavo rankos?

Ar esate ragavę “Kneipo kavos”?

Fizinis aktyvumas:

Vaikščioti malonu ir sveika

Fizinio aktyvumo rekomendacijos karantino laikotarpiu

 

Dokumentai:

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2023-2024 m. m. 

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2022-2023 m. m.

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2021-2022 m. m.

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” vaiku profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2020-2021 m. m.

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2019-2020 m. m.

Klaipėdos lopšelio-darželio Giliukas vaikų ligų dėl kurių nelankė mokyklos 2017-2018 m. m. duomenų analizė

Klaipėdos lopšelio-darželio Giliukas profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė už 2016-2017 m. m.

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” vaikų ligų dėl kurių nelankė mokyklos  2016-2017 m. m. duomenų analizė

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai:

2011-11-11_Nr. V-964 “Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (nauja redakcija nuo 2023-01-01)

2018-10-31_Nr. V-1183 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313

“Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji

sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo” pakeitimo”

2010-04-22_Nr. V-313   “Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai:

2016-05-26_Nr. T2-150 “Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo švietimo įstaigose”

 

Mityba:

15 dienų valgiaraštis nuo 1 iki 3 metų amžiaus vaikams

15 dienų valgiaraštis nuo 4 iki 7 metų amžiaus vaikams

15 dienų valgiaraštis priešmokyklinukams

Nepageidaujamų produktų mokykloje sąrašas

“Gintarėlio” skyrius

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis