Meniu Uždaryti

Sveikata

Įstaigoje dirba visuomenės sveikatos specialistė

Rima Jefimova

el. paštas – giliukas.sveikatosbiuras.lt

Darbo laikas:

I-III  – 7.30-15.00 val.

IV – 7.30-18.00 val.

V – 7.30-14.36 val.

Pietų pertrauka – 12.00-12.30 val.

 

Visuomenės sveikatos specialisto dirbančio ikimokyklinio ugdymo įstaigoje pareigybės aprašymas

 

Svarbi informacija:

Algoritmai kaip elgtis Covid-19 ligos metu

Apsauga nuo koronaviruso

 

Informacija:

Šeši rankų plovimo žingsniai

Kokio švarumo tavo rankos?

Ar esate ragavę “Kneipo kavos”?

Fizinis aktyvumas:

Vaikščioti malonu ir sveika

Fizinio aktyvumo rekomendacijos karantino laikotarpiu

 

Dokumentai:

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” vaiku profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2020-2021 m. m.

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2019-2020 m. m.

Klaipėdos lopšelio-darželio Giliukas vaikų ligų dėl kurių nelankė mokyklos 2017-2018 m. m. duomenų analizė

Klaipėdos lopšelio-darželio Giliukas profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė už 2016-2017 m. m.

Klaipėdos lopšelio-darželio “Giliukas” vaikų ligų dėl kurių nelankė mokyklos  2016-2017 m. m. duomenų analizė

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai:

2018-10-31_Nr. V-1183 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313

“Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji

sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo” pakeitimo”

2010-04-22_Nr. V-313   “Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”

2011-11-11_Nr. V-964 “Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimai:

2016-05-26_Nr. T2-150 “Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo švietimo įstaigose”

 

Mityba:

15 dienų mitybos valgiaraštis

Nepageidaujamų produktų mokykloje sąrašas