Meniu Uždaryti

Korupcijos prevencija

UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE “GILIUKAS” YRA ATSAKINGAS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ „GINTARĖLIO“ SKYRIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMUI MARTYNAS AMBRAZAS

Kontaktai

Tel. (8 46) 42 00 39

El. p. prevencija@klaipedosgiliukas.lt

2023 m. lapkričio mėn. Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ darbuotojų tolerancijos korupcijai indekso nustatymas

Korupcinio pobūdžio pažeidimų nuo 2023m. sausio 1d. iki 2023m. lapkričio 1d. nebuvo.

Kviečiame pedagogus į renginį „Antikorupcinio sąmoningumo ugdymas: 6 perspektyvos“. Registracija iki lapkričio 13d.

https://skaidrumoakademija.lt/kvieciame-pedagogus-i-rengini-antikorupcinio-samoningumo-ugdymas-6-perspektyvos/

Korupcijos prevencijos planas 2023-2025

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ darbuotojų tolerancijos korupcijai indekso nustatymas

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos sukurtoje  antikorupcinio švietimo e. mokymo platformos esančiuose mokymuose https://emokymai.stt.lt/   gali naudotis visi norintys, joje suteikiama teorinė medžiaga su praktiniais pavyzdžiais ir aktualia statistine medžiaga, taip pat po kiekvienos išklausytos temos, atlikus testą yra išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.

Pareigybių sąrašas, į kurias skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:

1. direktoriaus pavaduotojas;

2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui.