Meniu Uždaryti

Korupcijos prevencija

ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ

Kontaktai

Tel. (8 46) 49 00 95

El. p. prevencija@klaipedosgiliukas.lt

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ darbuotojų tolerancijos korupcijai indekso nustatymas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ ataskaita dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2020 m.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ įsakymas dėl atsakingų asmenų skyrimo už korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planą

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė

Pranešimo paie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma

UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE “GILIUKAS” ATSAKINGA – DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI RAMUTĖ CICINIENĖ

Pareigybių sąrašas, į kurias skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:

1. direktoriaus pavaduotojas;

2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui.