Meniu Uždaryti

Mokamos paslaugos

Lopšelyje-darželyje „Giliukas” vaikų mityba organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos higienos normomis: HN 15:2003, HN 75:2016, ir Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms. Vaikai maitinami 3 kartus dienoje, maistas gaminamas darželio virtuvėje. Jį ruošia virėjos, turinčios virėjų kategorijas. Lopšelio-darželio „Giliukas” vaikai maitinami laikantis subalansuotos ir sveikos mitybos pagrindų.