Meniu Uždaryti

Specialistų paslaugos

Lopšelyje-darželyje „Giliukas” teikiamos kokybiškos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos. Pedagogai teikia pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą vaikui, šeimai.

Mažinant vaikų sergamumą kvėpavimo takų ligomis, taikoma sveikos gyvensenos patirtis, fizinis aktyvumas, sveika mityba. Ugdomasis darbas vyksta, derinant procedūras  ir ugdymą gamtoje.

Įstaigoje veikia Vaiko gerovės  komisija, kuri įvertina vaiko silpnai besivystantį gebėjimą, informuoja tėvus, nukreipia konsultuotis pas specialistus.

Teikiama logopedo pagalba. Logopedas individualias bei pogrupiams kalbos ugdymo programas rengia pagal vaikų kalbėjimo ir komunikacijų sutrikimus.  Kuria funkcionalią aplinką, ruošia naujas ugdymo priemones.  Taikoma prevencija, numatant grupėje prioritetinę kalbos ugdymo sritį ir taikant netradicinius kalbos ugdymo metodus (dailės terapijos elementai, praturtinama priemonėmis kalbinė grupių aplinka).

Teikiamos masažuotojo-bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos.