Meniu Uždaryti

Vaikų maitinimas

Mityba:

15 dienų valgiaraštis nuo 1 iki 3 metų vaikams

15 dienų valgiaraštis  nuo 4 iki 7 metų vaikams

15 dienų valgiaraštis priešmokyklinukams

Nepageidaujamų produktų mokykloje sąrašas

“Gintarėlio” skyrius

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis

 

2011-11-11_Nr. V-964  „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (nauja redakcija nuo 2023-01-01)

 

Dėl priešmokyklinukų nemokamo maitinimo:

2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamųNuo 2021 m. liepos 1 d. visiems priešmokyklinukams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279123/asr

2019 m. balandžio 12 d. sprendimas Nr. T2-90 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

 

Tiekėjų sąrašas, kurie tiekia maistą lopšeliui-darželiui  „Giliukas”:

UAB  „Verdeta”

UAB „Klaipėdos duona”

AB  „Žemaitijos pienas”

UAB „Samsonas”

UAB “Handelshus”