Meniu Uždaryti

Vaikų maitinimas

Mityba:

15 dienų mitybos valgiaraštis

Nepageidaujamų produktų mokykloje sąrašas

2011-11-11 įsakymas Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

 

Dėl priešmokyklinukų nemokamo maitinimo:

2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamųNuo 2021 m. liepos 1 d. visiems priešmokyklinukams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279123/asr

2019 m. balandžio 12 d. sprendimas Nr. T2-90 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

 

Tiekėjų sąrašas, kurie tiekia maistą lopšeliui-darželiui  „Giliukas”:

UAB  „Verdeta”

UAB  „Vigesta”

UAB „Klaipėdos duona”

AB  „Žemaitijos pienas”