Meniu Uždaryti

SKELBIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS DARŽELIO „GINTARĖLIS“ REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“, SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-65 Dėl sutikimo reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Klaipėdos darželį „Gintarėlis“, skelbiame apie parengtą biudžetinės įstaigos Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“, reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

Reorganizuojamas juridinis asmuo:

pavadinimas – Klaipėdos darželis „Gintarėlis“;

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

buveinė – Pamario g. 1, 92281 Klaipėda;

įstaigos kodas – 290426980.

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“;

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

buveinė – Tursitų g. 30, 92282 Klaipėda;

įstaigos kodas – 190434894.

Reorganizavimo būdas – prijungimas. Klaipėdos darželis „Gintarėlis reorganizuojamas prijungiant prie Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“ (Turistų g. 30, 92282 Klaipėda, įstaigos kodas –190434894 ), turinti „Gintarėlio“ skyrių (Pamario g. 1, 92281 Klaipėda).

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T2-65 „Dėl sutikimo reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Kaipėdos darželį „Gintarėlis““ 2022 m. kovo 25 d. Nr. T2-65

Informacija viešai skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje adresu:

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/tinklo-pertvarkos-planai-investicines-programos-ir-ju-igyvendinimo-ataskaitos/8689